22 773 23 46, kom 509 204 755, kom 602 610 341 auto.zakret@wp.pl
Zaznacz stronę

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o.

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o.

REFERENCJE

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o.

Informuję, że firma Auto-Zakręt Pośrednictwo Finansowe Bogdan Walkiewicz w siedzibą w Warszawie ul. Szaserów 36, Warszawa 04-306 jest jedną z wiodących w kraju stacji świadczących usługi w zakresie serwisu pojazdów HONKER, (obejmuje obsługę techniczną, naprawy gwarancyjne i po gwarancyjne samochodów wyprodukowanych przez naszą fabrykę, które w większości stanowią wyposażenie Jednostek Wojskowych i nie tylko). Podstawą stałej współpracy pomiędzy DZT Fabryka Samochodów w Lublinie a ww. ASO jest rzetelność i fachowość, połączone z osobistym zaangażowaniem oraz wyczuciem potrzeb klienta ze strony ASO. Wieloletnia współpraca przebiega bez zastrzeżeń ze strony gwaranta jak również w okresie współpracy nie miała miejsca żadna uwaga jak i skarga ze strony obsługiwanych Jednostek Wojskowych.

Usługi wykonywane są terminowo i profesjonalnie z pełnym zabezpieczeniem technicznym tak w części jak i dokumentację techniczną.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 października 2016